Søg efter:
Referat Generalforsamling og arbejdsdag

Tak for det store fremmøde trods datovalget, der sammenfaldt med DM i riffelskydning. Vi gøre vores bedste for, at vælge en dag hvor endnu flere kan deltage i 2025.

Udover referatet, der er vedhæftet og kan findes på vores hjemmeside; så kan det være værd at trække fokus på de nedsatte udvalg, der arbejder med deres egne budgetter. Hvis du er interesseret i at deltage i et udvalg, så kontakt et medlem af bestyrelsen eller én der allerede er i udvalget. Derudover blev kontingenterne for 2025 vedtaget med specielle kontingenter for studerende og frivillige, se mere i bunden af siden her.

Vi vil gerne indkalde til arbejdsdag d. 13. april kl 10:00 til 16:00, hvor fokus vil være på oprydning og havearbejde samt et par andre tekniske projekter. Meld rigtig gerne tilbage i forhold til om I kan deltage, så vi ved hvor meget frokost vi skal bestille.

Mindeord Orla Christensen

Æresmedlem Orla Christensen er gået bort i begyndelsen af det nye år. Bestyrelsen sender på foreningens vegne sine kondolencer til Orlas efterladte.

Bisættelsen sker fra det kapellet ved Den Gamle Kirkegård på Clemensgade i Kolding, den 12. januar kl. 12. Vi bringer et mindeord fra mangeårigt medlem af klubben, Kenneth Seeger Wadt.

Det var med sorg, jeg modtog budskabet om Orla Christensens død.
Da jeg som dreng blev indmeldt i klubben i 1972, var Orla Christensen min første træner skiftevis med Stig Bjerregaard. Orla tog sig af det skydemæssige, mens hustruen Bente sad ved kassen (med hunden Susy under bordet), solgte patroner og førte resultater hveranden lørdag. Noget de fortsatte med i mange år og kørte med os unge mennesker til stævner udenbys. Han var også stærkt involveret i etableringen af skyttecentret på Platinvej.
Orla var selv en meget dygtig riffelskytte, der skød på klubbens førstehold i en lang årrække.
Jeg fik senere fornøjelsen af at sidde i bestyrelsen med Orla i mange år, og der var aldrig en øre forkert i et bilag eller regnskab i hans lange tid som kasserer. Også datteren Karin blev som en selvfølge inddraget i klubbens liv og ledelse.
Så Orla har virkeligt sat sit aftryk på klubben, både gennem sit eget virke og gennem familien. Helt fortjent blev Orla udnævnt til æresmedlem, som den første i foreningens nyere tid.
Æret være Orla Christensens minde.

Kenneth S. Wadt

Glædelig Jul og Godt Nytår

Først og fremmest tak for et forrygende år, hvor vi i skrivende stund har kunnet byde over 90 nye skytter velkommen til klubben og nu har rundet de 300 medlemmer. Det kan vi helt sikkert takke hinanden for, og måske specielt de frivillige, der stiller op aften efter aften og byder vores medlemmer velkommen, inspirerer dem og hygger om dem.

Vi har i året indgået gode aftaler med Kolding Kommune samt en række uddannelsesinstitutioner, hvor vi har oplevet en stor interesse for vores sportsgren. Den slags skaber en bredere og mere mangfoldig medlemsskare, hvilket uden tvivl gavner alle. Vi har også i årets sidste halvdel fokuseret på event-skydninger i form af teambuilding, firma-events og naturligvis polterabends, fødselsdage og lignende. Det har både givet nye medlemmer og gode oplevelser for folk, der ellers ikke typisk ville komme i en skydeklub.

På konkurrencefronten har vi skudt vores månedlige klubmesterskaber i gang, hvor vi hver måned i klubben konkurrerer på tværs af disciplinerne. Vi håber at klubmesterskaberne vil blive set som en “social konkurrence”, hvor vi dels kan lære andre discipliner og våben at kende, men også kan mødes på tværs i foreningen. Resultaterne af novembers klubmesterskab finder du længere nede.

Vi ses i klubben, til de sociale arrangementer, på banen og næste år!

Medlemskort
Hvis du vil have opdateret billedet til dit medlemskort, så er det inden 1. januar, du skal sende et billede til kassereren. Husk at angive dit navn/medlemsnummer. De nye medlemskort skulle være klar i løbet af uge 3. Husk du skal bruge det til, at låne våben (afleveres som pant) og naturligvis som dokumentation for, at du har betalt kontingent og må skyde hos os. Hvis du har en SKV2 og det orange våben-legitimationskort skal du desuden bruge kortet til at dokumentere du må besidde dit våben. Det orange kort i sig selv er ikke nok.

Klub Udviklings Gruppen (KUG)

Vi søger medlemmer, der har kompetencer der kan sættes i spil for at arbejde videre på udviklingen af rammerne for vores idræt hos KBSF. Her tænker vi specielt på medlemmer, der har byggetekniske kompetencer, arkitekter, ingeniører og folk der har evner eller kontakter i forhold til ansøgning om sponsorater. Kontakt kassereren hvis du er interesseret i at være en del af denne gruppe.

Klubmesterskab November

Det første klubmesterskab viste at pistolskytterne trods alt kunne holde skansen mod riffelskytterne, omend der var flotte resultater fra vores riffelglade forenings-revisor. De tre vindere præmieres med et gavekort på henholdsvis 150 kr, 100 kr og 50 kr:

  1. Kristian Børnsen 279 point
  2. Niels B. Henriksen 263 point
  3. Kim Jensen 247 point

Juleafslutning

Vi går på juleferie med maven fuld af æbleskiver, hvilket flere af jer allerede har tilmeldt jer i klubben og/eller på Facebook. Vores husnisser tager sig godt af os på dagene og sørger for der er glögg, småkager og æbleskiver mandag d. 18., tirsdag d. 19., onsdag d. 20. og fredag d. 22. december. Klubben går formelt på juleferie efter den 22. december og åbner igen tirsdag d. 2. januar.

Nytårskur

Vores årlige nytårskur foregår i år lørdag d. 13. januar kl. 13 i klubbens lokaler. Deltagelse og tilmelding sker via betaling til Mobilepay 181087 med angivelse af medlemmets navn. Det vil være muligt at købe sodavand og øl til 5 kr og man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer.

Våbenkontrol

Så nærmer tiden sig igen til den årlige våbenkontrol, der igen i år ligger i slutningen af januar, efter at kontingenterne er betalt. Pistolskytter skal huske, at få stemplet deres kort i pistolbogen 4 gange for, at kunne oppebære retten til at besidde en pistol. Vi forventer at våbenkontrollen foregår i to dage i uge 4 og to dage i uge 5. Nærmere information tilgår de relevante medlemmer.

Generalforsamling

Dette års generalforsamling kommer til at foregå den 9. marts om eftermiddagen. Der vil blive udsendt en dagsorden i henhold til vores vedtægter på et senere tidspunkt. Vi forventer, at generalforsamlingen knyttes op til en eller anden form for socialt arrangement med indtag af føde.

God sommer, fødselsdagsfest og klubstævne

Så er denne sæson ved, at være omme, og de fleste af os er nok ved at være klar til sommerferie!

Som sædvanligt holder vi lukket i juli, så sidste skydning bliver onsdag d. 28. juni og vi mødes igen tirsdag den 1. august. 

Hvis du kommer til, at savne skydningen i sommerferien, så holder vi et klubstævne den 15. juli som du kan læse mere om i den vedhæftede fil, eller ved at kontakte formanden.

Endelig, så lancerer vi hermed et fast indslag – nemlig vores Fødselsdagsfest den 14. august. Fremover kan I sætte en fast cirkel i kalenderen denne dato, hvor vi for snart 161 blev grundlagt. Dagen vil blive fejret med ægte dansk grillhygge fra klokken 17:00.

Frivillige søges til udvalgene

Vi har valgt at organisere foreningen i en række udvalg, der vil få til opgave at være med til, at drive vores forening fremad. Derfor har vi brug for ildsjæle og arbejdsheste, der vil anerkendes og arbejde for, at KBSF vedbliver med, at være Sydøstjyllands største skytteforening!

Foreningens økonomi er god, og nu er det tid til, at vi fokuserer på at skabe endnu bedre rammer for skydesporten. Det sker ikke ved, at vi som Bestyrelse enerådigt træffer beslutninger om alt, men derimod ved at alle medlemmer (der vil bidrage positivt) involverer sig.

Indledningsvis har vi oprettet en side med information om de udvalg vi pt. har forestillet os nedsat. Den side kan du se her. Jeg vil dog gerne her knytte et par mindre formelle ord, tanker og idéer på udvalgene.

Træner- og stævneudvalget

Er for dem, der vil tage têten i forhold til at vi får stablet klubstævner på benene – både for os selv men bestemt også med tanke på, at invitere andre skytter. Vi skulle meget gerne anvende vores interne stævner til, at motivere vores hobby-skytter til, at turde tage springet og se hvor gode de egentlig er.

Våbenudvalget

I de gode gamle dage blev der ført detaljerede protokoller over hvordan de enkelte våben havde det og hvilke problemer de havde udvist. Lad os få samlet dem i klubben, der ikke er bange for at adskille et våben i bund og nørkle med det. Samtidig ville det være en god idé hvis vi kunne få arrangeret “lovpligtige” kurser til nye skytter. Simple kurser, hvor de lærer at håndtere et våben, adskille dem og rengøre dem.

Bygningsudvalget

Er du træt af pletterne på gulvtæppet, de mintgrønne dørkarme eller er du typen, der ynder at bruge dine gør-det-selv evner til at opføre en ny blænde på skydebanen? Bliv en del af dette udvalg og hold rengøringsfirmaet i ørene samt sørg for at vores bygninger har det bedst muligt (indtil vi vælter dem og bygger nogen nye :))) ).

Aktivitets- og festudvalget

Er vores fester for få og for kedelige? Hvad skal der til for at ryste vores medlemmer sammen og gøre klubben levende? Har du gode idéer, så meld dig til dette udvalg og vær med til at skabe en levende klub.

Kort sagt, så meld dig som frivillig i klubben. Alle aktive frivillige har adgang til klubben med eget adgangskort og kan således træne når det passer dem. Samtidig kan man som frivillig være så heldig, at blive begavet med den prestigefyldte Fidus-pokal.

Send en mail til info@kbsf.dk eller kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis du gerne vil være med til, at gøre en forskel!

På bestyrelsens vegne!

28/03 2023 – PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer

Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er SKV blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.

Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.

SKV skal have SKV-portalen tilrettet til den nye virkelighed – det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden.

Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler: ”Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet – både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen.

På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til https://politi.dk/vaaben/driftsstatus, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.

SKV håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.


Med venlig hilsen

SKV

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag d. 20. april 2023 kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Det eneste punkt på dagsorden er vedtagelse af de vedtægtsændringer som den ordinære generalforsamling ikke kunne træffe beslutning om.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, men det kræver at 2/3-dele af de fremmødte stemmer for ændringerne for, at de kan godtages.

Indkaldelsen og dagsorden kan ses her.

Tak for i dag og god Påske!

Tak for en god generalforsamling og arbejdsdag! Vi fik virkelig vendt nogen ting og kom i bund med mange af de arbejdsopgaver, der har ligget og luret!

Grundet vedtægtsændringerne bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med en kort dagsorden vedr. de punkter, der fik støtte ved afstemningen.

Den kommer sandsynligvis til, at ligge i sidste del af april – altså EFTER Påskeferien.

På Bestyrelsens Vegne