Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag d. 20. april 2023 kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Det eneste punkt på dagsorden er vedtagelse af de vedtægtsændringer som den ordinære generalforsamling ikke kunne træffe beslutning om.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, men det kræver at 2/3-dele af de fremmødte stemmer for ændringerne for, at de kan godtages.

Indkaldelsen og dagsorden kan ses her.