Søg efter:

Medlemskab af foreningen kan du opnå ved at udfylde vores indmeldelse online, eller ved at aflevere en indmeldelsesblanket i foreningen. Du vil blive bedt om at vise billedlegitimation og sundhedskort ved indmeldelsen.

For at være medlem skal du naturligvis overholde vores vedtægter, vores ordensregler og naturligvis sikkerhedsbestemmelserne.

Med dit medlemskab har du adgang til at skyde på vores baner. Seniormedlemmer betaler 10 kr i baneafgift, udover ammunition, der sælges i klubben. Juniormedlemmer betaler alene ammunition.

Vi tilbyder følgende medlemskaber:

Junior

Juniorskytter er alle medlemmer, der endnu ikke er fyldt 21 år.
300 kr/ år
 • Kontingent opkræves 1. januar
 • Betaler ikke baneafgift
 • Kan have våbenpåtegning
 • Indmeldelse 50 kr

Senior

Skytter der er 21 år eller derover betaler fuldt kontingent.
500 kr/ år
 • Kontingent opkræves 1. januar
 • Betaler baneafgift (10 kr)
 • Kan have våbenpåtegning
 • Indmeldelse 50 kr

Passiv

Perfekt for forældre og medlemmer, der ikke skyder i foreningen.
100 kr/ år
 • Kontingent opkræves 1. januar
 • Må ikke skyde
 • Kan ikke have våbenpåtegning
 • Indmeldelse 50 kr

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.