Søg efter:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag d. 20. april 2023 kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Det eneste punkt på dagsorden er vedtagelse af de vedtægtsændringer som den ordinære generalforsamling ikke kunne træffe beslutning om.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, men det kræver at 2/3-dele af de fremmødte stemmer for ændringerne for, at de kan godtages.

Indkaldelsen og dagsorden kan ses her.

Tak for i dag og god Påske!

Tak for en god generalforsamling og arbejdsdag! Vi fik virkelig vendt nogen ting og kom i bund med mange af de arbejdsopgaver, der har ligget og luret!

Grundet vedtægtsændringerne bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med en kort dagsorden vedr. de punkter, der fik støtte ved afstemningen.

Den kommer sandsynligvis til, at ligge i sidste del af april – altså EFTER Påskeferien.

På Bestyrelsens Vegne