Søg efter:
Mindeord Orla Christensen

Æresmedlem Orla Christensen er gået bort i begyndelsen af det nye år. Bestyrelsen sender på foreningens vegne sine kondolencer til Orlas efterladte.

Bisættelsen sker fra det kapellet ved Den Gamle Kirkegård på Clemensgade i Kolding, den 12. januar kl. 12. Vi bringer et mindeord fra mangeårigt medlem af klubben, Kenneth Seeger Wadt.

Det var med sorg, jeg modtog budskabet om Orla Christensens død.
Da jeg som dreng blev indmeldt i klubben i 1972, var Orla Christensen min første træner skiftevis med Stig Bjerregaard. Orla tog sig af det skydemæssige, mens hustruen Bente sad ved kassen (med hunden Susy under bordet), solgte patroner og førte resultater hveranden lørdag. Noget de fortsatte med i mange år og kørte med os unge mennesker til stævner udenbys. Han var også stærkt involveret i etableringen af skyttecentret på Platinvej.
Orla var selv en meget dygtig riffelskytte, der skød på klubbens førstehold i en lang årrække.
Jeg fik senere fornøjelsen af at sidde i bestyrelsen med Orla i mange år, og der var aldrig en øre forkert i et bilag eller regnskab i hans lange tid som kasserer. Også datteren Karin blev som en selvfølge inddraget i klubbens liv og ledelse.
Så Orla har virkeligt sat sit aftryk på klubben, både gennem sit eget virke og gennem familien. Helt fortjent blev Orla udnævnt til æresmedlem, som den første i foreningens nyere tid.
Æret være Orla Christensens minde.

Kenneth S. Wadt

Frivillige søges til udvalgene

Vi har valgt at organisere foreningen i en række udvalg, der vil få til opgave at være med til, at drive vores forening fremad. Derfor har vi brug for ildsjæle og arbejdsheste, der vil anerkendes og arbejde for, at KBSF vedbliver med, at være Sydøstjyllands største skytteforening!

Foreningens økonomi er god, og nu er det tid til, at vi fokuserer på at skabe endnu bedre rammer for skydesporten. Det sker ikke ved, at vi som Bestyrelse enerådigt træffer beslutninger om alt, men derimod ved at alle medlemmer (der vil bidrage positivt) involverer sig.

Indledningsvis har vi oprettet en side med information om de udvalg vi pt. har forestillet os nedsat. Den side kan du se her. Jeg vil dog gerne her knytte et par mindre formelle ord, tanker og idéer på udvalgene.

Træner- og stævneudvalget

Er for dem, der vil tage têten i forhold til at vi får stablet klubstævner på benene – både for os selv men bestemt også med tanke på, at invitere andre skytter. Vi skulle meget gerne anvende vores interne stævner til, at motivere vores hobby-skytter til, at turde tage springet og se hvor gode de egentlig er.

Våbenudvalget

I de gode gamle dage blev der ført detaljerede protokoller over hvordan de enkelte våben havde det og hvilke problemer de havde udvist. Lad os få samlet dem i klubben, der ikke er bange for at adskille et våben i bund og nørkle med det. Samtidig ville det være en god idé hvis vi kunne få arrangeret “lovpligtige” kurser til nye skytter. Simple kurser, hvor de lærer at håndtere et våben, adskille dem og rengøre dem.

Bygningsudvalget

Er du træt af pletterne på gulvtæppet, de mintgrønne dørkarme eller er du typen, der ynder at bruge dine gør-det-selv evner til at opføre en ny blænde på skydebanen? Bliv en del af dette udvalg og hold rengøringsfirmaet i ørene samt sørg for at vores bygninger har det bedst muligt (indtil vi vælter dem og bygger nogen nye :))) ).

Aktivitets- og festudvalget

Er vores fester for få og for kedelige? Hvad skal der til for at ryste vores medlemmer sammen og gøre klubben levende? Har du gode idéer, så meld dig til dette udvalg og vær med til at skabe en levende klub.

Kort sagt, så meld dig som frivillig i klubben. Alle aktive frivillige har adgang til klubben med eget adgangskort og kan således træne når det passer dem. Samtidig kan man som frivillig være så heldig, at blive begavet med den prestigefyldte Fidus-pokal.

Send en mail til info@kbsf.dk eller kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis du gerne vil være med til, at gøre en forskel!

På bestyrelsens vegne!

28/03 2023 – PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer

Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er SKV blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.

Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.

SKV skal have SKV-portalen tilrettet til den nye virkelighed – det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden.

Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler: ”Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet – både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen.

På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til https://politi.dk/vaaben/driftsstatus, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.

SKV håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.


Med venlig hilsen

SKV

Endelig indkaldelse til Generalforsamling 2022

Hermed den endelig indkaldelse til generalforsamling den 31. marts klokken 19:00.
Vedhæftet det reviderede regnskabsekstrakt, der vanen tro bliver gennemgået.

HUSK: Såfremt du gerne vil deltage i spisningen klokken 18:00, bedes du sende en e-mail til info@kbsf.dk senest fredag d. 25. marts. Maden består af smørrebrød fra den Gyldne Hane.

Indkaldelse

Forslag fra medlem (bilag 1)

Regnskabet

Åbent som normalt

Det er med glæde, at vi kan oplyse, at klubben igen er åben mandage og onsdage.

Som resultat af restriktionerne i forbindelse med covid-19 gælder i øjeblikket:

1) Hold afstand
2) Afsprit eller vask hænder
3) Aflevér helst børn og unge udenfor og vent i bilen
4) Bær mundbind eller visir indendørs (ikke under skydningen)

Læs i øvrigt mere på DGI’s hjemmeside.

Fortsat godt Nytår!

Genåbning

Kære medlemmer,

Vi håber, I har haft en god Jul og et godt Nytår.

Desværre ser det ikke ud til, at smittetallene er blevet bedre siden vi lukkede ned for Juleferien. Derfor har vi besluttet, at vi ikke genåbner for holdtræningen mandag d. 3. januar. Vi mener ikke det i den nuværende situation er forsvarligt, at afholde skydninger med flere børn og unge mennesker. Derfor afventer vi, og hører hvilke udmeldinger der kommer i løbet af næste uge før vi åbner op for holdtræningen.

Det betyder også, at der er lukket i klubben mandage og onsdage indtil videre. Selvkørende individuelle skytter kan naturligvis komme tirsdage og torsdage, hvor vi har åbent som normalt.

Vi bliver også nødt til, at aflyse vores julefrokost / nytårskur som var planlagt til den 8. januar. Dem af jer, der har købt billetter vil naturligvis blive refunderet. Kontakt Kasper på formanden@kbsf.dk, hvis det ikke sker automatisk. Vi håber, at kunne afholde en god forårsfest i stedet.

Godt Nytår!

Julelukket

Som følge af den seneste udmelding fra regeringen vedrørende covid-19, samt de udmeldinger DGI er kommet med, har Bestyrelsen besluttet, at det ikke giver mening, at holde åbent næste uge.

Med andre ord, lukker klubben med virkning fra i dag for alle skytter.

Åbningen efter Nytår rykker i første omgang til uge 2 (fra d. 10. januar) for ungdoms- og børneskytter, der træner på hold.
Selvkørende skytter kan for så vidt stadig træne under restriktionerne i uge 1 (dvs. den 4. og 6. januar), men vi afventer udmeldinger fra regeringen i mellemdagene for, at endeligt bekræfte hvorvidt vi har åbne der, samt om vores Nytårskur kan afholdes den 8. januar.

Følg med på vores hjemmeside for opdateringer!

Julehilsen 2021

Så går året på hæld, og vi kan kun håbe, at vi som samfund nu har fået styr på håndteringen af covid-19. I hvert fald er vi som idrætsforening fortsat ikke underlagt nogen restriktioner.

Vi har trods alt haft et fornuftigt år med en fortsat vækst i vores antal af senior-medlemmer, der har afbødet faldet i antal junior-medlemmer. Netto ser vi ud til, at have tabt 16 medllemmer.

På trods af restriktionerne er vi ved, at få opbygget en rigtig god gruppe junior riffelskytter, der også fik flere placeringer ved seneste stævne i Hamwarde. Således kan vi lykønske Albert Eppler med en fin andenplads i liggende herrejunior, hvor Jacob Stenfeld endte på en fjerdeplads. Hos pigerne endte Kaya Eppler på en fjerdeplads og Annisette Dokkedahl blev nummer syv. Hos herrerne glimrede Stig Bjerregaard, Kenneth Wadt og Bo Knudsen med en sikker placering som bedste luftgeværshold (III).

Vi håber flere vil tilmelde sig i fremtiden og være med til at tage præmier hjem til klubben. Særligt opfordrer vi pistolskytterne til, at kaste sig ud i konkurrencerne. Vi håber i 2022, at kunne få samlet et junior pistolhold!

Vores julefrokost afholdes den 8. januar under navnet “Nytårskuren”. Invitationen er vedhæftet og kort sagt bliver det en hyggelig aften i klubben med god mad og røverhistorier for kun 100 kr/person. Drikkevarer kan medbringes eller købes til en rabatteret pris på 5 kr/stk i klubben. Der er allerede flere tilmeldte, så skynd dig at tilmelde dig her.

GAVLEN
Da vores nabo flyttede fra Platinvej 67, tog han kærligt nok vores gavl til festsalen med sig. Vi har siden da forsøgt, at motivere ham til, at genopføre den; og det er han endelig gået med til idet han betaler halvdelen og vi betaler den anden halvdel. Vi forventer i øvrigt støtte fra Kolding Kommune i forhold til genopførelsen og søger også Skydebaneforening Danmark.

UDVIKLINGS-TASKFORCE
Som nævnt på generalforsamlingen kunne det være et håb, at vi som forening kunne udvikle dels vores skydetilbud men også vores faciliteter. I den forbindelse har Jakob Teislev afholdt møde med Kolding Kommune, der i øjeblikket er ved, at undersøge forskellige alternative placeringer til et nybyggeri i forhold til tilladelser. Vi forventer, at kommunen vender tilbage med noget nyt i det nye år og så kan vi som taskforce arbejde videre, så vi har noget at præsentere for generalforsamlingen. En anden mulighed er naturligvis en gennemgribende renovering af det eksisterende.

MEDLEMSKORT
Fra den 1. februar skal alle medlemmer forevise medlemskort ved køb af ammunition eller baneleje. Såfremt du ikke har sendt et billede til medlemskortet bedes du hurtigst muligt sende det til kassereren. Medlemskortene ligger klar i klubben fra den 17. januar og skal hentes senest den 27. januar. Resterende kort vil blive sendt pr post.

OPRYDNING
I Juleferien vil en række effekter blive sat til salg eller til afhentning i klubben. Det kan dreje sig om alt fra borde, til tv-apparater og kontorstole. Effekterne vil blive placeret i Festsalen efter den 8. januar. De effekter, der ikke bliver afhentet/solgt vil blive kørt på genbrugspladsen primo februar.
Vi vil desuden afmærke alle skyttetaskerne, der ligger under pudsebordet i klublokalet, for at finde ud af hvilke der er i brug. Dem der fortsat har et mærke på den 1. februar vil blive fjernet.

VIGTIGE DATOER
Julelukket: 22.12.2021 – 02.01.2022 (lukket datoerne inkl)
Nytårskur: 08.01.2022
Våbenkontrol: 25.01.2022 – 27.01.2022
Hjertestarterkursus: februar 2022 – dato tilgår

Glædelig Jul og Godt Nytår,