Hædring af DM Mestre

Til orientering hædres vores 3 DM-mestre i klubhuset den 24. april klokken 18:00, af Kolding Kommune.
Under hensyntagen til gældende covid-19 restriktioner opfordres medlemmerne til at deltage.
Eventuelle spørgsmål i den forbindelse kan rettes til Stig Bjerregaard.