Søg efter:

Forretningsudvalget (Ledelsen)

Udvalget består af formand, kasserer samt to andre medlemmer af bestyrelsen. Forretningsudvalget forestår den daglige drift af foreningen mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget koordinerer og sparrer med udvalgene.

Træner- og stævneudvalget

Udvalget arbejder med træning og oprettelse af træningshold for skytter inden for de forskellige discipliner. Det konkurrencemæssige aspekt står i centrum.

Opgaver / succeskriterier:

 1. Oprette træningshold for pistol og riffelskytter i alle aldre
 2. Finde trænere og motivere disse
 3. Afholde de interne månedlige tværdisciplinære klubmesterskaber
 4. Afholde stævner og sikre tilmelding til stævner andre steder

Økonomi:
Årligt: 7.000 kr (2023) + prioritet!
Kørsel (25% af statens takst ved 1 i bil, 100% af statens takst ved 4 i bil) og stævneentré betales 100% af foreningen for juniorer og 50% for seniorer.

Våbenudvalget

Udvalget har hovedopgaven at sikre vedligeholdelse og reparation af forenings-våbnene. Derudover afholdes kurser for nye skytter.

Opgaver / succeskriterier:

 1. Et månedeligt introkursus for pistolskytter med teori, teknik og sikkerhed.
 2. Reparation af foreningsvåben (våbenmestre)
 3. Vedligeholdelse af våben før/efter hver sæson.
 4. Indkøb af nye våben i samarbejde med forretningsudvalget.

Økonomi:
Årligt: 25.000 kr (2023)
Brugerbetaling ved pligtige intro-kurser for nye skytter.

Bygningsudvalget

Udvalget arbejde med vedligeholdelse af bygningerne, banerne og lokalerne.

Opgaver / succeskriterier:

 1. Vedligeholdelse/oprydningsdag arrangeres før/efter hver sæson.
 2. Oprydning af lokalerne
 3. Koordinering med rengøringsbureau (LK Rengøring)

Økonomi:
Årligt: 50.000 kr (2023)

Frivilligeudvalget

Udvalget arbejde med koordinering af vagtplanen, så der er 1 skydeleder + en vagt i vores åbningstid.

Opgaver / succeskriterier:

 1. Udarbejde sæson-vagtplan for butikken senest 1 måned før sæsonen begynder.
 2. Sikre at skydeledere og vagter kan give grundlæggende info om skydning
 3. Kvalitetssikre vagter og frivillige i forhold til service

Økonomi:
Årligt: 2.000 kr (2023)

Aktivitets- og festudvalget

Udvalget arbejder med afholdelse af interne og eksterne arrangementer som polterabender, firmaevents, etc.

Opgaver / succeskriterier:

 1. Besvare forespørgsler fra private, virksomheder og andre, der ønsker afholdelse af arrangementer.
 2. Arrangere afslutningsfest hver sæson (jul + sommer) for medlemmer
 3. Virke som værter for vores medlemmer

Økonomi:
Årligt: 1.000 kr (2023)
Brugerbetalingen fra eksterne arrangementer.

Juniorudvalget

Udvalget arbejder med at motivere vores juniorskytter og sørge for de føler sig omhændetaget. Desuden arbejdes der sammen med aktivitetsudvalget om afholdelse af arrangementer for børn og unge samt ”skoleskydninger”.

Opgaver / succeskriterier:

 1. Koordinere med træner- og stævneudvalget, at de unge skytter holdes i et ”forløb”.
 2. Forestå kontakten sammen med aktivitets- og stævneudvalget med uddannelsesinstitutioner.

Økonomi:
Årligt: 5.000 kr (2023)
Brugerbetalingen fra eksterne arrangementer.