Udvalg

I henhold til vores vedtægter har vi nedsat arbejdsudvalg for 3 områder. Hvert udvalg styres af en udvalgsformand:


Henriette Boisen
Riffeludvalget
Læs mere her

Julius Svendsen
Pistoludvalget
Læs mere her

Henriette Boisen
Børneudvalget
Læs mere her