Referat Generalforsamling og arbejdsdag

Tak for det store fremmøde trods datovalget, der sammenfaldt med DM i riffelskydning. Vi gøre vores bedste for, at vælge en dag hvor endnu flere kan deltage i 2025.

Udover referatet, der er vedhæftet og kan findes på vores hjemmeside; så kan det være værd at trække fokus på de nedsatte udvalg, der arbejder med deres egne budgetter. Hvis du er interesseret i at deltage i et udvalg, så kontakt et medlem af bestyrelsen eller én der allerede er i udvalget. Derudover blev kontingenterne for 2025 vedtaget med specielle kontingenter for studerende og frivillige, se mere i bunden af siden her.

Vi vil gerne indkalde til arbejdsdag d. 13. april kl 10:00 til 16:00, hvor fokus vil være på oprydning og havearbejde samt et par andre tekniske projekter. Meld rigtig gerne tilbage i forhold til om I kan deltage, så vi ved hvor meget frokost vi skal bestille.