Pistolskydning

Pistolskydning er en populær sport og en interessant hobby for rigtig mange mennesker. Da pistoler klassificeres af politiet som værende “særligt farlige skydevåben”, gælder der følgende regler for skydning med dem hos os.

Nye skytter opfordres til at komme på én af vores introdage. Det kræver tilmelding ved at sende en mail til info@kbsf.dk, med angivelse af navn, telefonnummer, erfaring og hvilken dag man ønsker at komme. Husk at aflys hvis du bliver forhindret!

 • 10. august – kl 19:30
 • 31. august – kl 19:30
 • 7. september – kl 19:30
 • 21. september – kl 19:30
 • 19. oktober – kl 19:30

 • Skytter, der ikke har dokumenteret erfaring* med at skyde med pistol, skal igennem en række godkendelsestrin før de kan skyde med forskellige typer pistol. Disse trin kan gennemløbes hurtigere hvis man kommer til en introdag:

  Trin 1 – Luftpistol (kaliber .177)
 • Skytten får demonstreret en luftpistol og skal demonstrere korrekt håndtering af denne.
 • Skytten må nu skyde med luftpistol

  Trin 2 – Finpistol (kaliber .22LR)
 • Skytten får demonstreret en finpistol og skal demonstrere korrekt håndtering af denne.
 • På 15-meter banen (skydebane 2), skal 40 skud i træk sættes på skiven**, med en luftpistol.
 • Være i besiddelse af en SKV6
 • Skytten skal være medlem af foreningen
 • Skytten skal være 15 år eller derover***
 • Skytten må nu skyde med finpistol og får et “S” på sit medlemskort/i medlemskartoteket.

  Trin 3 – Grovpistol (kaliber .32 og derover)
 • Skytten får demonstreret en grovpistol og skal demonstrere korrekt håndtering af denne.
 • På 25-meter banen (skydebane 3), skal 40 skud i træk sættes på skiven**, med en finpistol.
 • Være i besiddelse af en SKV6
 • Skytten skal være medlem af foreningen i mindst 3 måneder
 • Skytten skal være 18 år eller derover***
 • Skytten må nu skyde med grovpistol og får et “G” på sit medlemskort/i medlemskartoteket.

  *: Dokumenteret erfaring kan være: a) skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen i en skytteforening, der bekræfter skytten har skudt med pistol, b) politilegitimation, c) SKV2-påtegning til en pistol/revolver. Uagtet dette kan nye skytter blive bedt af vagten om, at demonstrere dele af kravene til den pistoltype skytten ønsker, at skyde med.

  **: Skuddene skal ramme pappet. Der kræves ikke en speciel score. Der udleveres 4 skiver fra kontoret med stempel og signatur, hvorpå der sættes 10 skud på hver. Skiverne er de der hører til den pågældende bane.

  ***: Da vi ikke har en børne- eller ungeafdeling for pistolskytter, er det alene Bestyrelsen af foreningen, der kan dispensere for disse aldersgrænser. Dispensationen skal udfærdiges skriftligt.