Søg efter:
Glædelig Jul og Godt Nytår

Først og fremmest tak for et forrygende år, hvor vi i skrivende stund har kunnet byde over 90 nye skytter velkommen til klubben og nu har rundet de 300 medlemmer. Det kan vi helt sikkert takke hinanden for, og måske specielt de frivillige, der stiller op aften efter aften og byder vores medlemmer velkommen, inspirerer dem og hygger om dem.

Vi har i året indgået gode aftaler med Kolding Kommune samt en række uddannelsesinstitutioner, hvor vi har oplevet en stor interesse for vores sportsgren. Den slags skaber en bredere og mere mangfoldig medlemsskare, hvilket uden tvivl gavner alle. Vi har også i årets sidste halvdel fokuseret på event-skydninger i form af teambuilding, firma-events og naturligvis polterabends, fødselsdage og lignende. Det har både givet nye medlemmer og gode oplevelser for folk, der ellers ikke typisk ville komme i en skydeklub.

På konkurrencefronten har vi skudt vores månedlige klubmesterskaber i gang, hvor vi hver måned i klubben konkurrerer på tværs af disciplinerne. Vi håber at klubmesterskaberne vil blive set som en “social konkurrence”, hvor vi dels kan lære andre discipliner og våben at kende, men også kan mødes på tværs i foreningen. Resultaterne af novembers klubmesterskab finder du længere nede.

Vi ses i klubben, til de sociale arrangementer, på banen og næste år!

Medlemskort
Hvis du vil have opdateret billedet til dit medlemskort, så er det inden 1. januar, du skal sende et billede til kassereren. Husk at angive dit navn/medlemsnummer. De nye medlemskort skulle være klar i løbet af uge 3. Husk du skal bruge det til, at låne våben (afleveres som pant) og naturligvis som dokumentation for, at du har betalt kontingent og må skyde hos os. Hvis du har en SKV2 og det orange våben-legitimationskort skal du desuden bruge kortet til at dokumentere du må besidde dit våben. Det orange kort i sig selv er ikke nok.

Klub Udviklings Gruppen (KUG)

Vi søger medlemmer, der har kompetencer der kan sættes i spil for at arbejde videre på udviklingen af rammerne for vores idræt hos KBSF. Her tænker vi specielt på medlemmer, der har byggetekniske kompetencer, arkitekter, ingeniører og folk der har evner eller kontakter i forhold til ansøgning om sponsorater. Kontakt kassereren hvis du er interesseret i at være en del af denne gruppe.

Klubmesterskab November

Det første klubmesterskab viste at pistolskytterne trods alt kunne holde skansen mod riffelskytterne, omend der var flotte resultater fra vores riffelglade forenings-revisor. De tre vindere præmieres med et gavekort på henholdsvis 150 kr, 100 kr og 50 kr:

  1. Kristian Børnsen 279 point
  2. Niels B. Henriksen 263 point
  3. Kim Jensen 247 point

Juleafslutning

Vi går på juleferie med maven fuld af æbleskiver, hvilket flere af jer allerede har tilmeldt jer i klubben og/eller på Facebook. Vores husnisser tager sig godt af os på dagene og sørger for der er glögg, småkager og æbleskiver mandag d. 18., tirsdag d. 19., onsdag d. 20. og fredag d. 22. december. Klubben går formelt på juleferie efter den 22. december og åbner igen tirsdag d. 2. januar.

Nytårskur

Vores årlige nytårskur foregår i år lørdag d. 13. januar kl. 13 i klubbens lokaler. Deltagelse og tilmelding sker via betaling til Mobilepay 181087 med angivelse af medlemmets navn. Det vil være muligt at købe sodavand og øl til 5 kr og man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer.

Våbenkontrol

Så nærmer tiden sig igen til den årlige våbenkontrol, der igen i år ligger i slutningen af januar, efter at kontingenterne er betalt. Pistolskytter skal huske, at få stemplet deres kort i pistolbogen 4 gange for, at kunne oppebære retten til at besidde en pistol. Vi forventer at våbenkontrollen foregår i to dage i uge 4 og to dage i uge 5. Nærmere information tilgår de relevante medlemmer.

Generalforsamling

Dette års generalforsamling kommer til at foregå den 9. marts om eftermiddagen. Der vil blive udsendt en dagsorden i henhold til vores vedtægter på et senere tidspunkt. Vi forventer, at generalforsamlingen knyttes op til en eller anden form for socialt arrangement med indtag af føde.

God sommer, fødselsdagsfest og klubstævne

Så er denne sæson ved, at være omme, og de fleste af os er nok ved at være klar til sommerferie!

Som sædvanligt holder vi lukket i juli, så sidste skydning bliver onsdag d. 28. juni og vi mødes igen tirsdag den 1. august. 

Hvis du kommer til, at savne skydningen i sommerferien, så holder vi et klubstævne den 15. juli som du kan læse mere om i den vedhæftede fil, eller ved at kontakte formanden.

Endelig, så lancerer vi hermed et fast indslag – nemlig vores Fødselsdagsfest den 14. august. Fremover kan I sætte en fast cirkel i kalenderen denne dato, hvor vi for snart 161 blev grundlagt. Dagen vil blive fejret med ægte dansk grillhygge fra klokken 17:00.

Tak for i dag og god Påske!

Tak for en god generalforsamling og arbejdsdag! Vi fik virkelig vendt nogen ting og kom i bund med mange af de arbejdsopgaver, der har ligget og luret!

Grundet vedtægtsændringerne bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med en kort dagsorden vedr. de punkter, der fik støtte ved afstemningen.

Den kommer sandsynligvis til, at ligge i sidste del af april – altså EFTER Påskeferien.

På Bestyrelsens Vegne

Våbenkontrol 2023

Så er det blevet tid til den årlige våbenkontrol. Den afholdes i år:

mandag, d. 23. januar fra kl. 19:15-20:30
tirsdag, d. 24. januar fra kl. 19:15-20:30
onsdag, d. 25. januar fra kl. 19:15-20:30
torsdag, d. 26. januar fra kl. 19:15-20:30

Husk, at medbringe våben, våbenlegitimation og medlemskort som bliver udbyttet med et nyt (hvis du har betalt kontingentet).

Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes i henhold til vedtægterne til generalforsamling den 6, maj klokken 17. juni 19:00 på Platinvej 65 i Kolding.
Vi har desværre ikke modtaget forslag fra medlemmerne i denne omgang, men håber at i takt med at vi lukker op, så vil vi igen få en aktiv og levende forening.
Vedhæftet er dagsorden for generalforsamlingen samt det reviderede regnskab.

Regnskab 2020

Skydning for børn fortsætter

For unge under 21 er forsamlingsforbuddet stadig på 50. Det vil sige at vi kan fortsætte med at have skydning for børn om mandagen.

Dog vil det ikke være muligt for forældre at vente i klublokalet. I må vente udenfor i egen bil, tage en gåtur i det smukke industrikvarter, få handlet, vasket bilen eller hvad i lige kan finde på.

Det bliver muligt at følge resultaterne mens børnene skyder på https://results.megalink.no/

Udsættelse af generalforsamling grundet coronavirus

Vi har i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til engang i løbet af foråret.

Vi har overvejet forskellige muligheder, blandt andet større lokaler så vi kunne have bedre afstand mellem os. Eller om der kunne laves en løsning online. Men vi er endt med, at alle nok er bedst tjent med en udsættelse. Vi har endnu ikke fastsat en ny dato, da vi godt vil se tiden an de kommende dage. Så snart der er kommet lidt mere ro på, og vi kan se 20 dage frem, vil vi melde en ny dato ud. Men selvom vi ikke fysisk mødes den 26. marts er der stadig punkter fra generalforsamlingen vi kan få ordnet på dagen. Derfor vil vi udsende det færdige og reviderede regnskab omkring den 26. marts.

Jeg håber i kan følge vores beslutning.

Klik her for at læse dagsordenen.