Foreløbig indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag d. 9. marts kl. 13:00. 
Forslag til den endelige dagsorden skal være indsendt til bestyrelsen senest d. 24. februar. 

Den foreløbige indkaldelse ses her: