Glædelig Jul og Godt Nytår

Først og fremmest tak for et forrygende år, hvor vi i skrivende stund har kunnet byde over 90 nye skytter velkommen til klubben og nu har rundet de 300 medlemmer. Det kan vi helt sikkert takke hinanden for, og måske specielt de frivillige, der stiller op aften efter aften og byder vores medlemmer velkommen, inspirerer dem og hygger om dem.

Vi har i året indgået gode aftaler med Kolding Kommune samt en række uddannelsesinstitutioner, hvor vi har oplevet en stor interesse for vores sportsgren. Den slags skaber en bredere og mere mangfoldig medlemsskare, hvilket uden tvivl gavner alle. Vi har også i årets sidste halvdel fokuseret på event-skydninger i form af teambuilding, firma-events og naturligvis polterabends, fødselsdage og lignende. Det har både givet nye medlemmer og gode oplevelser for folk, der ellers ikke typisk ville komme i en skydeklub.

På konkurrencefronten har vi skudt vores månedlige klubmesterskaber i gang, hvor vi hver måned i klubben konkurrerer på tværs af disciplinerne. Vi håber at klubmesterskaberne vil blive set som en “social konkurrence”, hvor vi dels kan lære andre discipliner og våben at kende, men også kan mødes på tværs i foreningen. Resultaterne af novembers klubmesterskab finder du længere nede.

Vi ses i klubben, til de sociale arrangementer, på banen og næste år!

Medlemskort
Hvis du vil have opdateret billedet til dit medlemskort, så er det inden 1. januar, du skal sende et billede til kassereren. Husk at angive dit navn/medlemsnummer. De nye medlemskort skulle være klar i løbet af uge 3. Husk du skal bruge det til, at låne våben (afleveres som pant) og naturligvis som dokumentation for, at du har betalt kontingent og må skyde hos os. Hvis du har en SKV2 og det orange våben-legitimationskort skal du desuden bruge kortet til at dokumentere du må besidde dit våben. Det orange kort i sig selv er ikke nok.

Klub Udviklings Gruppen (KUG)

Vi søger medlemmer, der har kompetencer der kan sættes i spil for at arbejde videre på udviklingen af rammerne for vores idræt hos KBSF. Her tænker vi specielt på medlemmer, der har byggetekniske kompetencer, arkitekter, ingeniører og folk der har evner eller kontakter i forhold til ansøgning om sponsorater. Kontakt kassereren hvis du er interesseret i at være en del af denne gruppe.

Klubmesterskab November

Det første klubmesterskab viste at pistolskytterne trods alt kunne holde skansen mod riffelskytterne, omend der var flotte resultater fra vores riffelglade forenings-revisor. De tre vindere præmieres med et gavekort på henholdsvis 150 kr, 100 kr og 50 kr:

  1. Kristian Børnsen 279 point
  2. Niels B. Henriksen 263 point
  3. Kim Jensen 247 point

Juleafslutning

Vi går på juleferie med maven fuld af æbleskiver, hvilket flere af jer allerede har tilmeldt jer i klubben og/eller på Facebook. Vores husnisser tager sig godt af os på dagene og sørger for der er glögg, småkager og æbleskiver mandag d. 18., tirsdag d. 19., onsdag d. 20. og fredag d. 22. december. Klubben går formelt på juleferie efter den 22. december og åbner igen tirsdag d. 2. januar.

Nytårskur

Vores årlige nytårskur foregår i år lørdag d. 13. januar kl. 13 i klubbens lokaler. Deltagelse og tilmelding sker via betaling til Mobilepay 181087 med angivelse af medlemmets navn. Det vil være muligt at købe sodavand og øl til 5 kr og man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer.

Våbenkontrol

Så nærmer tiden sig igen til den årlige våbenkontrol, der igen i år ligger i slutningen af januar, efter at kontingenterne er betalt. Pistolskytter skal huske, at få stemplet deres kort i pistolbogen 4 gange for, at kunne oppebære retten til at besidde en pistol. Vi forventer at våbenkontrollen foregår i to dage i uge 4 og to dage i uge 5. Nærmere information tilgår de relevante medlemmer.

Generalforsamling

Dette års generalforsamling kommer til at foregå den 9. marts om eftermiddagen. Der vil blive udsendt en dagsorden i henhold til vores vedtægter på et senere tidspunkt. Vi forventer, at generalforsamlingen knyttes op til en eller anden form for socialt arrangement med indtag af føde.