Søg efter:
Frivillige søges til udvalgene

Vi har valgt at organisere foreningen i en række udvalg, der vil få til opgave at være med til, at drive vores forening fremad. Derfor har vi brug for ildsjæle og arbejdsheste, der vil anerkendes og arbejde for, at KBSF vedbliver med, at være Sydøstjyllands største skytteforening!

Foreningens økonomi er god, og nu er det tid til, at vi fokuserer på at skabe endnu bedre rammer for skydesporten. Det sker ikke ved, at vi som Bestyrelse enerådigt træffer beslutninger om alt, men derimod ved at alle medlemmer (der vil bidrage positivt) involverer sig.

Indledningsvis har vi oprettet en side med information om de udvalg vi pt. har forestillet os nedsat. Den side kan du se her. Jeg vil dog gerne her knytte et par mindre formelle ord, tanker og idéer på udvalgene.

Træner- og stævneudvalget

Er for dem, der vil tage têten i forhold til at vi får stablet klubstævner på benene – både for os selv men bestemt også med tanke på, at invitere andre skytter. Vi skulle meget gerne anvende vores interne stævner til, at motivere vores hobby-skytter til, at turde tage springet og se hvor gode de egentlig er.

Våbenudvalget

I de gode gamle dage blev der ført detaljerede protokoller over hvordan de enkelte våben havde det og hvilke problemer de havde udvist. Lad os få samlet dem i klubben, der ikke er bange for at adskille et våben i bund og nørkle med det. Samtidig ville det være en god idé hvis vi kunne få arrangeret “lovpligtige” kurser til nye skytter. Simple kurser, hvor de lærer at håndtere et våben, adskille dem og rengøre dem.

Bygningsudvalget

Er du træt af pletterne på gulvtæppet, de mintgrønne dørkarme eller er du typen, der ynder at bruge dine gør-det-selv evner til at opføre en ny blænde på skydebanen? Bliv en del af dette udvalg og hold rengøringsfirmaet i ørene samt sørg for at vores bygninger har det bedst muligt (indtil vi vælter dem og bygger nogen nye :))) ).

Aktivitets- og festudvalget

Er vores fester for få og for kedelige? Hvad skal der til for at ryste vores medlemmer sammen og gøre klubben levende? Har du gode idéer, så meld dig til dette udvalg og vær med til at skabe en levende klub.

Kort sagt, så meld dig som frivillig i klubben. Alle aktive frivillige har adgang til klubben med eget adgangskort og kan således træne når det passer dem. Samtidig kan man som frivillig være så heldig, at blive begavet med den prestigefyldte Fidus-pokal.

Send en mail til info@kbsf.dk eller kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis du gerne vil være med til, at gøre en forskel!

På bestyrelsens vegne!

28/03 2023 – PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer

Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er SKV blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.

Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.

SKV skal have SKV-portalen tilrettet til den nye virkelighed – det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden.

Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler: ”Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet – både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen.

På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til https://politi.dk/vaaben/driftsstatus, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.

SKV håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.


Med venlig hilsen

SKV