Søg efter:

Den civile våbenregistrering foregår i Danmark gennem Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV). Inden for dette regi arbejder man med 6 forskellige SKV-påtegnelser, som vi her kort løber igennem. Mere information kan findes på DGI’s hjemmeside. Desuden kan du læse mere om våbenloven her eller den tilknyttede våbenbekendtgørelse her.

SKV1

Bestyrelsesmedlemmer af en skytteforening har en SKV1-påtegning. I vores forening drejer det sig om dem du finder under menupunket Om os -> Bestyrelsen.

SKV2

Det de fleste opfatter som en våbentilladelse. I Danmark er tilladelsen bundet op på et specifikt våben, der er registreret med serienummer. Du kan med andre ord ikke have en SKV2 uden at eje et våben. Du kan finde en SKV2-formular, der er udfyldt med vores oplysninger her. Desuden har du ved korte våben behov for at udfylde dette Oplysningsskema til Justitsministeriet.

SKV3

Adgang til skytteforeningens våbenboks og/eller tilladelse til at transportere skytteforeningens våben. Hvis du som frivillig ønsker at hjælpe din klub ved at tage en skydelederuddannelse, hjælpe i butikken eller på anden måde involvere dig, kræver det i de fleste tilfælde at du får en SKV3-påtegnelse.

SKV4

Med en SKV4 kan man på vegne af en skytteforening indkøbe våben til denne.

SKV5

Den ubehagelige. En SKV5 er en meddelelse fra foreningen til Skytteforeningernes Våbenregistrering og til politiet, der tilbagekalder et medlems ret til at opbevare et skydevåben.

SKV6

Ofte omtalt som en “vandelsgodkendelse”. Kort sagt er det en kontrol hos politiet for at sikre at medlemmet ikke er straffet for volds- eller narkotikakriminalitet. Alle medlemmer, der vil skyde med andet end luftvåben, skal have en SKV6 eller en SKV2. Du kan hente en formular, der er udfyldt med vores forenings oplysninger her. Du sender den selv til Politiet og får svar i din e-boks.