Søg efter:
Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes i henhold til vedtægterne til generalforsamling den 6, maj klokken 17. juni 19:00 på Platinvej 65 i Kolding.
Vi har desværre ikke modtaget forslag fra medlemmerne i denne omgang, men håber at i takt med at vi lukker op, så vil vi igen få en aktiv og levende forening.
Vedhæftet er dagsorden for generalforsamlingen samt det reviderede regnskab.

Regnskab 2020

Foreløbig indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling den 6. maj 2021 klokken 19:00 i Kolding.

Vedhæftet er den foreløbige dagsorden, der udsendes i den endelige form senest den 29.04, med eventuelle forslag fra medlemmerne inkluderet. Idet der var lidt usikkerhed om fristen for at indsende disse forslag er den sat til den 22.04 – i henhold til vedtægterne.

Vi håber, at vi på generalforsamlingen kan fremlægge en plan for genåbningen af klubben. Såfremt der er spørgsmål til regnskabet eller andet er I velkomne til at rejse dem på generalforsamlingen eller kontakte undertegnede. Regnskabet er revideret af revisionen.

Regnskabsekstrakt2020
GFIndkaldelse2021_foreløbig
Medlemskartotek – Statistik