Foreløbig indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling den 6. maj 2021 klokken 19:00 i Kolding.

Vedhæftet er den foreløbige dagsorden, der udsendes i den endelige form senest den 29.04, med eventuelle forslag fra medlemmerne inkluderet. Idet der var lidt usikkerhed om fristen for at indsende disse forslag er den sat til den 22.04 – i henhold til vedtægterne.

Vi håber, at vi på generalforsamlingen kan fremlægge en plan for genåbningen af klubben. Såfremt der er spørgsmål til regnskabet eller andet er I velkomne til at rejse dem på generalforsamlingen eller kontakte undertegnede. Regnskabet er revideret af revisionen.

Regnskabsekstrakt2020
GFIndkaldelse2021_foreløbig
Medlemskartotek – Statistik