Søg efter:
Udsættelse af generalforsamling grundet coronavirus

Vi har i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til engang i løbet af foråret.

Vi har overvejet forskellige muligheder, blandt andet større lokaler så vi kunne have bedre afstand mellem os. Eller om der kunne laves en løsning online. Men vi er endt med, at alle nok er bedst tjent med en udsættelse. Vi har endnu ikke fastsat en ny dato, da vi godt vil se tiden an de kommende dage. Så snart der er kommet lidt mere ro på, og vi kan se 20 dage frem, vil vi melde en ny dato ud. Men selvom vi ikke fysisk mødes den 26. marts er der stadig punkter fra generalforsamlingen vi kan få ordnet på dagen. Derfor vil vi udsende det færdige og reviderede regnskab omkring den 26. marts.

Jeg håber i kan følge vores beslutning.

Klik her for at læse dagsordenen.

Coronavirus – LUKKET

Med baggrund i statsministerens meddelelse om, at alle fritidstilbud og foreninger bør lukke i en periode på 2 uger, har bestyrelsen besluttet at lukke for adgangen til træning og skydning i vores lokaler og på vores skydebaner med virkning fra og med fredag den 13. marts.

Vi vender tilbage i næste uge med mere information om hvorvidt generalforsamlingen den 26. marts kan afholdes, eller skal udskydes.

Formanden

Forslag til ændringer af vedtægter 2020

Kære medlem,

Som du nok har opdaget, har bestyrelsen ønsket at få opdateret vores forenings vedtægter.
Bevæggrundene til dette har været:

1) Eksterne samarbejdspartnere (fx banker) har været i tvivl om hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er, samt hvordan dispositionsretten er. Middelfart Sparekasse, har direkte bedt os om at “få styr på det” til næste gang.
2) Der er flere henvisninger til foreninger, der ikke findes længere.
3) Sprogligt og strukturmæssigt matcher de gamle vedtægter ikke nutidige standarder.

Vi har således baseret de nye vedtægter i forslag fra dels Dansk Skytte Unions, dels DGI’s forslag og dels i vores egne gamle vedtægter. Derefter har vi diskuteret og finpudset dem over et par bestyrelsesmøder og endelig fået dem forhåndsgodkendt af Kolding Kommune.

Vi håber der møder nok medlemmer op den 26. marts, så vi kan gennemføre vedtægtsændringerne. Hvis der ikke gør, vil de blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i april.

Vedhæftet denne e-mail er eksisterende vedtægter samt vedtægtsforslag. Desuden er referatet fra sidste generalforsamling vedhæftet og synligt på hjemmesiden under nyheder.

Jens Jakob Teislev
Kasserer

Eksisterende vedtægter

Forslag til vedtægter

Referat af generalforsamling 2019

Foreløbig Indkaldelse Generalforsamling 2020

Kære medlem,

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Kolding-Bramdrup Skytteforening, torsdag den 26. marts, klokken 19:30.

Vedhæftet er foreløbig dagsorden og indkaldelse – den endelige dagsorden vil sammen med regnskab, budget og eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, blive udsendt den 13.03.2020. Desuden vil informationerne være tilgængelige på vores hjemmeside under “nyheder”.

Vi vil gerne byde på noget at spise i forbindelse med generalforsamlingen fra klokken 18:30. Hvis du ønsker at deltage i spisning, bedes du sende en besked til kassereren@kbsf.dk eller skrive dig på listen, der vil være opslået i klubben på opslagstavlen ved siden af butikken.

Kasper Clausen
Formand

Foreløbig indkaldelse til Generalforsamling den 26.03.2020