Udsættelse af generalforsamling grundet coronavirus

Vi har i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til engang i løbet af foråret.

Vi har overvejet forskellige muligheder, blandt andet større lokaler så vi kunne have bedre afstand mellem os. Eller om der kunne laves en løsning online. Men vi er endt med, at alle nok er bedst tjent med en udsættelse. Vi har endnu ikke fastsat en ny dato, da vi godt vil se tiden an de kommende dage. Så snart der er kommet lidt mere ro på, og vi kan se 20 dage frem, vil vi melde en ny dato ud. Men selvom vi ikke fysisk mødes den 26. marts er der stadig punkter fra generalforsamlingen vi kan få ordnet på dagen. Derfor vil vi udsende det færdige og reviderede regnskab omkring den 26. marts.

Jeg håber i kan følge vores beslutning.

Klik her for at læse dagsordenen.