Foreløbig Indkaldelse Generalforsamling 2020

Kære medlem,

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Kolding-Bramdrup Skytteforening, torsdag den 26. marts, klokken 19:30.

Vedhæftet er foreløbig dagsorden og indkaldelse – den endelige dagsorden vil sammen med regnskab, budget og eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, blive udsendt den 13.03.2020. Desuden vil informationerne være tilgængelige på vores hjemmeside under “nyheder”.

Vi vil gerne byde på noget at spise i forbindelse med generalforsamlingen fra klokken 18:30. Hvis du ønsker at deltage i spisning, bedes du sende en besked til kassereren@kbsf.dk eller skrive dig på listen, der vil være opslået i klubben på opslagstavlen ved siden af butikken.

Kasper Clausen
Formand

Foreløbig indkaldelse til Generalforsamling den 26.03.2020