Referater fra generalforsamlingerne

Som bekendt medførte covid-19, at vores oprindelige generalforsamling blev udskudt et halvt år. Samtidig havde vi i bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, der medførte at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Disse er nu afholdt og den nye bestyrelse fremgår dels af nedenstående referater og dels af denne side.

Referat af den ordinære generalforsamling
Referat af den ekstraordinære generalforsamling